Privacy Policy

Met ingang van 8 juni 2023

Je privacy is belangrijk voor Jitterbit. We zijn toegewijd aan het respecteren van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid schetst onze informatiepraktijken en de opties die u hebt voor de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, opgeslagen en openbaar gemaakt.

Hoe dit privacybeleid van toepassing is; Op wie het van toepassing is

Een verwijzing naar "Jitterbit", "ons", "wij", is een verwijzing naar Jitterbit, Inc. en zijn relevante gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het verzamelen, gebruiken, delen of andere verwerking van persoonlijke informatie die betrekking heeft op individuen ("Persoonsgegevens ”). Dit Privacybeleid legt uit hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen op die websites van Jitterbit die dit Privacybeleid posten of er rechtstreeks naar linken. Jitterbit treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke Persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is vermeld. Dit privacybeleid is niet van toepassing op onze verwerking van de persoonsgegevens van zakelijke klanten van Jitterbit die abonnees zijn op het Jitterbit-platform, of eindgebruikers die toegang hebben tot het Jitterbit-platform via een derde partij, zoals wanneer toegang tot het Jitterbit-platform is verkregen via een Jitterbit-wederverkoper of MSP. In die gevallen treedt Jitterbit op als verwerker en niet als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u:

 • Jitterbit-website(s) bezoeken die deze Privacyverklaring weergeven of er naar linken;
 • Communicatie van ons ontvangen of anderszins met ons communiceren, inclusief maar niet beperkt tot via de website, emails, phone oproepen, sms'jes of faxen;
 • Bezoek de Jitterbit-community op de website;
 • Bezoek social media-pagina's van het merk Jitterbit;
 • Bezoek Jitterbit-kantoren;
 • Schrijf u in voor, woon bij of neem deel aan onze evenementen, webinars, programma's, trainingen, certificeringen of wedstrijden;
 • In dienst zijn van een klant van onze producten en diensten waarbij uw informatie met ons is gedeeld in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld tijdens het contracteringsproces);
 • Je deelt een lead of doet een proef op de Jitterbit-website;
 • Doe mee aan enquêtes die we initiëren

Persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen

Jitterbit heeft bepaalde Persoonsgegevens nodig om u informatie over onze producten en diensten te kunnen verstrekken. Als u bijvoorbeeld:

 • vraag informatie aan via de contactpagina op onze website: www.jitterbit.com;
 • opmerkingen of vragen indienen via de contactpagina op onze website; of
 • een lead indienen of zich aanmelden voor het gebruik van onze producten of diensten.
 • ondersteuning vragen, training krijgen of bepaalde inhoud van de website downloaden
 • in dienst zijn van een Jitterbit-klant die gebruik maakt van onze diensten en waarbij uw informatie door die klant met ons is gedeeld.
 • Stel een proefversie van het Jitterbit-platform in, we zullen uw zakelijke contactgegevens verzamelen

In deze gevallen verzamelen we vaak informatie zoals naam, fysiek adres, telefoonnummerphone nummer en e-mailadres.

Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan Jitterbit u niet de gevraagde informatie verstrekken, kan het niet reageren op uw opmerkingen of vragen en kan het u als klant niet van dienst zijn.

Jitterbit kan ook persoonlijke gegevens verzamelen die zijn verzameld via uw interactie met onze website. Dit vereist uw opt-in toestemming of registratie. Deze Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen het volgende omvatten:

 • Apparaatinformatie inclusief browser en type
 • Locatie
 • Cookies

Ons gebruik van persoonlijke gegevens

Jitterbit heeft toegang nodig tot bepaalde informatie om u Jitterbit-producten en -diensten te kunnen leveren. Jitterbit gebruikt de informatie om onze diensten, tools, websites en bedrijven aan te bieden, bij te werken, te onderhouden, te beheren, te verbeteren en te beschermen; om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, juridische procedures of regelgeving; om met u te communiceren bij het reageren op uw verzoeken, opmerkingen en vragen; het ontwikkelen en aanbieden van zoek-, leer- en productiviteitstools en aanvullende functies; versturen emails en andere communicatie; voor facturering, accountbeheer en andere administratieve zaken; en om veiligheidsproblemen en misbruik te onderzoeken en te helpen voorkomen.

Gebruik van Jitterbit-producten en -diensten

Jitterbit-producten en -diensten: Jitterbit heeft jouw persoonlijke gegevens nodig om entitlevoor en gebruik van de Jitterbit-producten en -diensten en om u op de hoogte te houden over de Jitterbit-producten en -diensten.

marketing: Als je je aanmeldt en informatie opvraagt ​​via onze website of je aanmeldt voor proefgebruik van onze producten en diensten, zal Jitterbit je de gevraagde informatie over Jitterbit-producten en -diensten verstrekken, zodat je onze newsletter, informatiemateriaal aanvragen, deelnemen aan enquêtes of evaluaties, deelnemen aan promoties of wedstrijden, of u in staat stellen opmerkingen of vragen over Jitterbit en zijn tools en diensten in te dienen.

Wettelijke bekendmakingen

Jitterbit kan worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven om samen te werken met regelgevers of wetshandhavingsinstanties, om te voldoen aan een juridische procedure zoals een gerechtelijk of administratief bevel, een nationale veiligheidsbrief, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel of een verzoek tot nationale veiligheid of wetshandhaving. Jitterbit kan ook worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven als Jitterbit fuseert met of wordt overgenomen door een derde partij.

Gegevens uit andere bronnen dan rechtstreeks van een Betrokkene

Het aanbieden en beheren van het Jitterbit-platform. Jitterbit kan informatie ontvangen die is verzameld bij het ondertekenen van het contract en/of het inloggen op het Platform en die is verstrekt door een Jitterbit-klant.

Jitterbit kan ook Persoonsgegevens ontvangen van potentiële klanten die tools evalueren. De enige gegevens die bij het inloggen worden verzameld, worden verstrekt door de betrokkene (bijvoorbeeld van een potentiële Jitterbit-klant).

marketing: Jitterbit kan informatie uit andere bronnen ontvangen en gebruiken naast informatie die rechtstreeks door betrokkenen wordt verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en wordt alleen gedeeld met onze dienstverleners die betrokken zijn bij het ondersteunen van Jitterbit-analyses en het bieden van een verbeterde gebruikerservaring van de Jitterbit-website. Deze aanvullende informatiebronnen zijn:

 • Gegevensverkopers om persoonlijk identificeerbare informatie (PII) aan te vullen en te matchen; en
 • Lijsten ontvangen van partnerbeurzen en evenementen.

Website Analytics

Jitterbit kan cookies en andere technologieën voor websiteanalyse, gegevensverzameling en privacytools op de Jitterbit-website gebruiken. Sommige cookies kunnen worden geplaatst door externe serviceproviders die Jitterbit gebruikt om te helpen bij het leveren van website-analyses en soortgelijke diensten. Jitterbit kan deze technologieën gebruiken om u een persoonlijkere browse-ervaring te bieden en u te helpen bij het navigeren op de Jitterbit-website en technische oplossingen; de effectiviteit van advertenties en promoties meten; analyseren welke pagina's op de Jitterbit-website u bezoekt en welke functies u gebruikt in het Jitterbit-platform; bepaalde functies op de Jitterbit-website bieden, zoals widgets voor het delen van sociale media; en inhoud leveren van Jitterbit's externe inhoudsproviders.

Jitterbit gebruikt een privacytool om opt-out-keuzes te controleren voor gebruikers van de Europese Unie (EU) die een opt-out-protocol volgen. In dat geval signaleert de opt-out-tool andere bedrijven om uw browsegedrag niet te gebruiken bij het aanbieden van op interesses gebaseerde advertenties, door hun opt-out-cookie in uw browser in te stellen. Het is belangrijk om te weten dat als u besluit de cookies van uw browser te wissen, de opt-out-cookies die door deze bedrijven zijn ingesteld, worden verwijderd. Mogelijk moet u opnieuw toegang krijgen tot de opt-out-tool om uw voorkeuren opnieuw in te stellen.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Jitterbit-overeenkomsten zijn over het algemeen met andere bedrijven, in plaats van rechtstreeks met consumenten. We kunnen alle informatie verzamelen die redelijkerwijs nodig is om het contract te onderhandelen, aan te gaan en uit te voeren. De informatie die voor dit doel wordt verzameld, kan zakelijke contactgegevens, bestelgegevens en informatie die nodig is voor de uitvoering van diensten omvatten.

Wanneer u informatie van Jitterbit opvraagt ​​over het Jitterbit-platform, de Jitterbit-community, Jitterbit-partners, kunt u ervoor kiezen om elektronische communicatie van ons te ontvangen.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken als we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerkingsactiviteit, en u geeft uw toestemming op de aangegeven manier.

Jitterbit kan verwerken wanneer het een legitiem belang heeft bij het verwerken van uw Persoonsgegevens. We verwerken bijvoorbeeld de Persoonsgegevens die we van u verzamelen om bezoekers te registreren om de veiligheid en beveiliging van Jitterbit-faciliteiten te verbeteren. We verwerken ook persoonsgegevens bij het verlenen van toegang tot informatie op het Jitterbit-platform en bij het leveren, beveiligen en verbeteren van de prestaties van de Jitterbit-websites.

Jitterbit zal ook verwerken wanneer dit nodig is om een ​​contract uit te voeren.

In sommige gevallen is verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waarvoor Jitterbit persoonlijke gegevens kan verwerken, zijn het reageren op juridische procedures, het verwerken van verzoeken om rechten van betrokkenen en het naleven van export- en sanctiewetten.

Als u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer we je informatie gebruiken omdat we een legitiem belang hebben om dit te doen, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, maar in sommige gevallen kan dit betekenen dat je niet langer in staat bent om het Jitterbit-platform of de services te gebruiken of communicatie te ontvangen van ons.

Met wie delen we informatie?

Aanbieders als ontvangers van persoonsgegevens

We delen of verkopen uw persoonlijke gegevens niet in ruil voor geld. We kunnen uw persoonlijke informatie delen voor specifieke doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid.

Dienstverleners.

Jitterbit heeft relaties met derden om ons te helpen bij het leveren, onderhouden, beheren en beveiligen van producten en diensten aan onze klanten. Deze serviceproviders kunnen leveranciers van klantrelatiebeheer zijn, externe providers wiens diensten zijn geïntegreerd in het Jitterbit-platform, derden met wie we bepaalde informatie kunnen delen met betrekking tot activiteiten in verband met een fusie, verkoop of overdracht van activa. Alle serviceproviders met wie Jitterbit persoonlijke informatie deelt, zijn gemachtigd om uw informatie alleen te gebruiken als dat nodig is om diensten aan Jitterbit te verlenen, hebben schriftelijke overeenkomsten met Jitterbit en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die Jitterbit verstrekt te waarborgen en te behouden.

marketing:

Informatie ontvangen door Jitterbit via opt-in kan worden gedeeld met Jitterbit-serviceproviders waarmee Jitterbit schriftelijke overeenkomsten heeft gesloten om ons in staat te stellen marketingcommunicatie te verstrekken, om de gebruikerservaring van het Jitterbit-platform en/of de Jitterbit-website voor klanten en potentiële klanten te verbeteren. Als u dergelijke informatie niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van communicatie van Jitterbit. U kunt de link 'Mijn info niet verkopen' onderaan de Jitterbit-website gebruiken, of de link 'Afmelden' in een marketingbericht. email om dit te doen.

Aanbieders van analyses.

Jitterbit werkt ook samen met serviceproviders met wie Jitterbit een schriftelijke overeenkomst heeft die uw activiteiten op de Jitterbit-website kunnen volgen om de functionaliteit ervan te verbeteren en de marketinginspanningen van Jitterbit te verbeteren en u advertenties te bieden op basis van uw bezoek. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld en gebruikt voor remarketingdoeleinden, kunt u zich afmelden door de Don't Sell My Info-link onderaan de Jitterbit-website te gebruiken.

Informatiebeveiliging en -retentie

Beveiligingswaarborgen

Jitterbit gebruikt industriestandaard controles om de privacy van de persoonlijke gegevens die het ontvangt te beschermen. Jitterbit en zijn infrastructuurpartner voor hostingdiensten hebben internationaal erkende certificeringen en attesten ontvangen voor SOC1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR en andere beveiligingsstandaarden voor het Jitterbit-platform. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiliging van het Jitterbit-platform de technische, operationele en procedurele waarborgen voor het Jitterbit-platform zoals beschreven op https://www.jitterbit.com/security-annex-b.

Dataretentie

Jitterbit-platform:

Transactiegegevens: gegevens die door Jitterbit-klanten worden verwerkt als onderdeel van een proefperiode, worden bewaard voor de minimale tijd die nodig is om de gegevens te verwerken. Systeemloggegevens worden slechts gedurende een bepaalde tijd bewaard voor het oplossen van problemen.

Jitterbit Platform Niet-transactionele informatie:

Informatie met betrekking tot Jitterbit-klantprojecten als onderdeel van een proefperiode wordt beschouwd als niet-transactionele gegevens en kan naar goeddunken van de klant worden gestopt, gestart en verwijderd.

marketing:

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden totdat een klant of prospect zich afmeldt.

Leeftijdsbeperkingen

Jitterbit staat het gebruik van het Jitterbit-platform of websites door iemand jonger dan 16 jaar niet toe, voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving. Als u jonger bent dan 16, of op de hoogte bent van iemand onder de 16 die ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dpo@jitterbit.com; Jitterbit zal passende maatregelen nemen om dergelijke informatie te verwijderen.

Uw rechten (AVG, UKGDPR)

Als je inwoner bent van een EU-lidstaat of VK en een gebruikersidentificatie en wachtwoord hebt om het Jitterbit-platform op proef te gebruiken, of je hebt ervoor gekozen om onze marketingcommunicatie of andere informatie over het Jitterbit-platform te ontvangen, ben je een "gegevenssubject" en hebben als zodanig bepaalde rechten die Jitterbit rechtstreeks zal respecteren met betrekking tot de Persoonsgegevens over u die Jitterbit bewaart.

In het volgende gedeelte wordt beschreven wat uw rechten zijn met betrekking tot Persoonsgegevens die Jitterbit over u als verwerkingsverantwoordelijke bewaart en hoe Jitterbit deze zal behandelen. In het gedeelte over het uitoefenen van uw rechten hieronder wordt beschreven hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Recht op toegang

Je hebt recht op toegang tot persoonlijke informatie die Jitterbit over je heeft. Houd er rekening mee dat als dergelijke informatie wordt verkregen via een Jitterbit-relatie met een Jitterbit-klant of -partner, u rechtstreeks contact met hen moet opnemen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om Jitterbit te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie die Jitterbit over jou heeft te corrigeren.

Recht op uitwissing

Je hebt het recht om Jitterbit te verzoeken persoonlijke informatie over jou te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van persoonlijke informatie die Jitterbit over jou heeft te beperken. De verleende toestemming intrekken wanneer Jitterbit persoonlijke informatie over u verwerkt op basis van uw toestemming aan Jitterbit, u hebt het recht om uw toestemming in te trekken.

Recht om af te zien van bepaalde bekendmakingen aan derden

U kunt zich afmelden voor marketingcommunicatie door uw voorkeuren te bewerken in het Jitterbit Subscription Center of door contact op te nemen met Jitterbit via dpo@jitterbit.com.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat uw privacyrechten door Jitterbit zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Jitterbit DPO of bij de toezichthoudende autoriteit (SA) van uw EU-lidstaat. Om een ​​klacht in te dienen bij Jitterbit dient u uw klacht schriftelijk in te dienen. Hieronder vindt u de contactgegevens van onze DPO's. U wordt niet gestraft voor het indienen van een klacht.

Uitoefening van uw rechten: marketinggegevens:

Klanten of prospects kunnen hun persoonlijke gegevens die via de Jitterbit-website zijn ingediend, bewerken en beheren of hun privacy-instellingen wijzigen via de Jitterbit-voorkeurencentrum Verkoop mijn info-link niet, Of emaileen verzoek indienen bij de Jitterbit DPO op dpo@jitterbit.com.

Uw rechten uitoefenen: klantgegevens.

Jitterbit kan ook Persoonsgegevens verwerken wanneer deze via een klant of partner aan het Jitterbit-platform worden verstrekt. Waar Jitterbit Persoonsgegevens over u verwerkt vanwege de overeenkomst van Jitterbit met een klant of partner, treedt Jitterbit op als een processor of subverwerker van de Persoonsgegevens, en verwerkt de Persoonsgegevens namens een dergelijke partner of klant. In die situatie is het Jitterbit contractueel verboden om rechtstreeks op jouw rechten in te gaan. Als u in dat geval een van deze rechten met betrekking tot dergelijke Persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met de klant of partner. Als u een Jitterbit Platform-gebruiker bent, kunnen wijzigingen in de gebruikersaanmelding en email zijn beperkt in de zelfbedieningsconsole. Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht door een case aan te maken bij de technische ondersteuning van Jitterbit op ondersteuning@jitterbit.com.

Uw rechten (CCPA); Aanvullende privacyverklaring: inwoners van Californië

Volgens de California Consumer Privacy Act (CCPA) en California Consumer Privacy Act Regulations is dit gedeelte van toepassing als je een inwoner bent van Californië ("Consument"), en je persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt door Jitterbit zoals beschreven.

In het volgende gedeelte wordt beschreven welke informatie kan worden verzameld en hoe Jitterbit omgaat met uw rechten onder de wet van Californië. Verzamelde categorieën persoonlijke gegevens:

Jitterbit kan informatie verzamelen die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, verwijst naar, kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, aan een bepaalde consument of apparaat ("persoonlijke informatie" of "PI"). Jitterbit kan met name de volgende categorieën persoonlijke informatie van consumenten hebben verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden op basis van marketingactiviteiten of optreden in onze rol als verwerker voor Jitterbit-klanten en -partners:

Categorie A – Identificaties

Voorbeelden: naam, postadres, internetprotocoladres, email adres, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiegegevens.

Categorie B – Persoonlijke informatiecategorieën vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Voorbeelden: Naam, handtekening, Burgerservicenummer, adres, telphone nummer, faxnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of identiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleidings-, werk-, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of enige andere financiële informatie, lichamelijke ziekte, psychische aandoening of handicap.

Categorie C – Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving

Voorbeelden: leeftijd, etniciteit, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, lichamelijke ziekte, geestesziekte of handicap, geslacht, veteranenstatus.

Categorie D – Commerciële informatie

Voorbeelden: Registraties van persoonlijke eigendommen.

Categorie F – Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

Voorbeelden: toegangsgeschiedenis en informatie over uw interactie met onze website of ons platform.

Categorie I – Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Voorbeelden: Beroep, werkgeversinformatie.

Categorie J – Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99))

Voorbeelden: Opleidingsniveau, bezochte school

We kunnen de hierboven vermelde categorieën persoonlijke informatie verkrijgen uit de volgende categorieën bronnen:

 • Rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld door middel van informatie die we van u vragen wanneer onze klanten of hun vertegenwoordigers zich abonneren op een proefperiode of een contract met ons aangaan om ons platform te gebruiken.
 • Rechtstreeks en onrechtstreeks van u wanneer u onze Diensten gebruikt of onze website bezoekt. Bijvoorbeeld gebruiksgegevens die automatisch worden verzameld tijdens uw interactie met het Jitterbit-platform of uw gebruik van de Jitterbit-website.
 • Rechtstreeks van een Jitterbit-klant. Bijvoorbeeld uit informatie die Jitterbit-klanten aan ons verstrekken met betrekking tot hun gebruik van het Jitterbit-platform waarvoor zij ons inschakelen. Jitterbit zou alleen de naam opslaan, en email adres om gebruikers van onze diensten te authenticeren. Dus als we uw gegevens van een klant hebben, is dat alles wat Jitterbit zou hebben.

Gebruik van persoonlijke informatie

 • Jitterbit kan de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor een of meer van de zakelijke doeleinden die worden vermeld in het gedeelte Ons gebruik van de persoonlijke gegevens hierboven in de privacyverklaring.
 • Onder de CCPA kan "zakelijk doel" naast de bovenstaande lijst het gebruik van persoonlijke informatie voor de operationele doeleinden van het bedrijf of een serviceprovider omvatten. Dit gebruik kan bijvoorbeeld de verificatie van klantinformatie, het verwerken van transacties, het verstrekken van productinformatie, reclame- of marketingdiensten, klantenservice, debuggen/onderzoeken van fouten, audits, detectie en onderzoek van beveiligingsincidenten, accountservice en -onderhoud, verwerking van betalingen, analytische diensten, technologische ontwikkeling en demonstratie, en het ondernemen van activiteiten om de kwaliteit te verifiëren, te behouden en te verbeteren of veiligheid van een dienst.

Persoonlijke informatie delen

Hoewel Jitterbit in de afgelopen 12 maanden geen persoonlijke informatie heeft verkocht of gedeeld in ruil voor geld, heeft Jitterbit in de afgelopen 12 maanden bepaalde persoonlijke informatie gedeeld met de verschillende soorten derden die worden vermeld in het gedeelte Met wie we informatie delen voor zakelijke doeleinden . Jitterbit heeft schriftelijke contracten waarin het doel wordt beschreven en waarin wordt vereist dat de ontvanger van de persoonlijke informatie deze persoonlijke informatie beveiligt en vertrouwelijk houdt en niet gebruikt voor andere doeleinden dan het uitvoeren van het contract. De doeleinden van Jitterbit worden hierboven beschreven en in het gedeelte Ons gebruik van de persoonlijke gegevens in deze privacyverklaring. Jitterbit "verkoopt" niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 16 jaar. Jitterbit verzamelt geen "gevoelige persoonlijke informatie", zoals gedefinieerd door de wet van Californië, om kenmerken over u af te leiden. Jitterbit gebruikt/verwerkt alleen gevoelige persoonlijke informatie in overeenstemming met de uitzonderingen op het recht om gevoelige persoonlijke informatie te beperken onder de wet van Californië.

Uw rechten onder de CCPA.

U hebt de volgende rechten onder CCPA

Recht van openbaarmaking of toegang – Je hebt het recht om informatie op te vragen over de PI die we in de afgelopen 12 maanden over je hebben verzameld en openbaar gemaakt, na verificatie van je identiteit, en om informatie te ontvangen over de zakelijke doeleinden, inclusief informatie over derden waarmee Jitterbit informatie deelt .

Het recht om onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren. Als we PI over u bijhouden, hebt u het recht om ons te verzoeken eventuele onnauwkeurigheden over dergelijke PI te corrigeren, rekening houdend met de aard en doeleinden van de verwerking van de PI.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Als reactie op een verzoek om openbaarmaking zal Jitterbit u uw persoonlijke informatie verstrekken in een beschikbaar en gemakkelijk bruikbaar formaat.

Recht op verwijdering/wissing (het recht om vergeten te worden) – Je hebt het recht om Jitterbit te verzoeken om PI Jitterbit te verwijderen
rechtstreeks bij u heeft geïnd behoudens bepaalde uitzonderingen.

Opt-out recht voor verkoop van persoonlijke informatie U hebt het recht om u af te melden voor bepaalde marketing via de onderstaande methoden.

Niet-discriminatie – Jitterbit zal een consument niet discrimineren omdat hij zijn rechten uitoefent.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

 • Gebruik de Jitterbit Email Abonnementencentrum
 • Gebruik de Verkoop mijn gegevens niet link op de Jitterbit-website
 • Neem contact op met DPO van Jitterbit. Jitterbit reageert binnen [45] dagen op alle legitieme verzoeken. Geef voldoende informatie zodat we u kunnen identificeren en kunnen bevestigen dat het verzoek geldig is. We kunnen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit of de reikwijdte van het verzoek te bevestigen.
 • Reageer op Marketing Email met de functie “Afmelden” door op de link Afmelden te klikken in de email
 • Een opmerking over online volgen. Het gebruik van Jitterbit van online trackingtechnologieën kan onder de toepasselijke wetgeving worden beschouwd als een ‘verkoop’/‘delen’. Bezoekers van de Jitterbit-website kunnen zich afmelden voor tracking door deze derde partijen door op de link 'Mijn gegevens niet verkopen' onderaan onze website te klikken en hun voorkeuren te selecteren, of door een bericht te sturen email naar dpo@jitterbit.com. Als je geen [Jitterbit-account] hebt of als je niet bent ingelogd op je Jitterbit-account], wordt je verzoek om je af te melden voor "verkoop" / "delen" alleen gekoppeld aan je browser-ID en niet aan enige accountinformatie omdat de verbinding tussen jouw browser en het account niet bij ons bekend is.

Jitterbit-reactie op rechtenverzoeken – Jitterbit zal:

 • Voldoen aan een verifieerbaar verzoek van de consument om één van zijn rechten uit te oefenen.
 • Reageer binnen 45 dagen na ontvangst, eventueel eenmalig verlengbaar met nog eens 45 of 90 dagen na kennisgeving door de consument. Als wij meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen), informeren wij u schriftelijk over de reden en de verlengingstermijn. Als u een account bij Jitterbit heeft, bezorgen wij onze schriftelijke reactie aan de geregistreerde email gekoppeld aan de rekening. Als u geen account bij Jitterbit heeft, zullen wij ons schriftelijk antwoord per post of elektronisch bezorgen, naar uw keuze.
 • Informeer de consument over de redenen om geen actie te ondernemen. Als Jitterbit geen actie kan ondernemen op een verzoek, leggen we in onze reactie aan u uit waarom.
 • Verstrek de informatie gratis, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.
 • Consumenten mogen de meeste informatieverzoeken maar twee keer per jaar doen en alleen voor een terugblik van twaalf maanden.
 • Er zijn geen limieten voor verwijdering en verkoop geen verzoeken.
 • Houd er rekening mee dat we u geen persoonlijke informatie kunnen verstrekken en mogelijk niet kunnen reageren op verzoeken als we uw identiteit niet kunnen verifiëren of als u de bevoegdheid hebt om de persoonlijke informatie op te vragen.

Privacy Policy Wijzigingen

Jitterbit kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien om wijzigingen in de regelgeving en veranderingen in ons bedrijf weer te geven. Wijzigingen zullen hier worden geplaatst met email kennisgeving aan onze gebruikers. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, behoudt u het recht om u af te melden of (indien van toepassing op u) deactivering van uw account aan te vragen door een bericht te sturen email aan de Jitterbit DPO op dpo@jitterbit.com.

Contact opnemen met Jitterbit

Algemene contactgegevens voor privacy en beveiliging:

Als je privacygerelateerde vragen hebt die niet worden behandeld in het Jitterbit-privacybeleid, neem dan contact op met Jitterbit:

Wereldwijde contactgegevens:

Jitterbit, Inc.,
1101 Marina Village Parkway, suite 201
Alameda, Californië
United States 94501
dpo@jitterbit.com

Contactgegevens van functionaris voor gegevensbescherming

Amerikaans kantoor:
Zal Au
1101 Marina Village Parkway, suite 201
Alameda, Californië
United States 94501
Tel 1-877-852-3500
dpo@jitterbit.com

Bureau van de Europese Unie:
Nynke Wright
Leidseveer 2
3511SB Utrecht
Nederland
Tel +31 30 307 2900
dpo@jitterbit.com

Vragen hebben? We zijn hier om te helpen.

Contact